check

Kokonaiskuntoisuuden arvio

Arvio kokonaiskuntoisuutesi. Mikä osa-alue kaipaa eniten huomiota?

Klikkaa alta aloittaaksesi.

Aloita

Kysymys 1 6

Fyysinen kuntosi:
Minkä pistemäärän annat asteikolla 0-10?

 

Arvioi tässä seuraavia asioita:

Fyysinen kuntoni on erinomainen.

Syön terveellisesti ja säännöllisesti.

Harrastan riittävästi liikuntaa.

Nukun riittävästi ja hyvin.

En käytä liikaa alkoholia.

En tupakoi.

Painoni on sopiva.

Käsittääkseni olen täysin terve.

Olen erittäin harvoin kipeä.

Osaan vain olla ja levätä riittävästi tarvittaessa.

A

0

B

1

C

2

D

3

E

4

F

5

G

6

H

7

I

8

J

9

K

10

Kysymys 2 6

Psyykkinen kuntosi:
Minkä pistemäärän annat asteikolla 0-10?

 

Arvioi tässä seuraavia asioita:

Tunnen itseni vireäksi ja energiseksi.

Minun on helppo oppia uusia asioita.

Minulla on erinomainen muisti.

Abstrakti ajattelu ja päättely ovat vahvuuksiani.

Osaan ihmetellä ja kyseenalaistaa totuttuja tapoja.

Osaan rauhoittaa mieleni ja hiljentää ajatukseni.

Minun on helppo tehdä päätöksiä.

Olen hyvässä tasapainossa itseni ja ympäristöni kanssa.

Yleensä en pelkää epäonnistumisia.

Asioiden syvällinen pohdiskelu on vahvuuteni.

A

0

B

1

C

2

D

3

E

4

F

5

G

6

H

7

I

8

J

9

K

10

Kysymys 3 6

Sosiaalinen kuntosi:
Minkä pistemäärän annat asteikolla 0-10?

 

Arvioi tässä seuraavia asioita:

Tulen hyvin toimeen muiden ihmisten kanssa.

Osaan käsitellä myös omia negatiivisia tunteitani.

Minulla on ihminen / ihmisiä, joille voin uskoutua ja puhua avoimesti ongelmistani.

Parisuhteeni on kunnossa.

Lasteni kanssa minulla menee hyvin.

Minulla on riittävästi mielenkiintoisia harrastuksia.

Yleensä olen iloinen ja hyvällä mielellä.

Toisten tunteiden tunnistaminen ja ymmärtäminen on minulle helppoa.

Minulla on riittävästi ystäviä.

Osaan kuunnella omia tunteitani ja olen tietoinen niistä.

A

0

B

1

C

2

D

3

E

4

F

5

G

6

H

7

I

8

J

9

K

10

Kysymys 4 6

Henkinen kuntosi:

Minkä pistemäärän annat asteikolla 0-10?

 

Arvioi tässä seuraavia asioita:

Olen sopusoinnussa arvojeni kanssa.

Koen, että elämälläni on tarkoitus.

Minulla on selkeät tavoitteet elämässä.

Tiedän, mitkä ovat tärkeimmät arvoni.

Osaan elää tässä ja nyt, tietoisen läsnäolevasti.

Kehitän itseäni jatkuvasti ja opiskelen uusia asioita.

Pyrin aina totuuteen.

Arvostan ympärilläni kaikkea kaunista.

Myös hyvyys on yksi päämäärä elämässäni.

Osaan pysähtyä ja rauhoittua säännöllisesti.

A

0

B

1

C

2

D

3

E

4

F

5

G

6

H

7

I

8

J

9

K

10

Kysymys 5 6

Ammatillinen kuntosi:

Minkä pistemäärän annat asteikolla 0-10?

 

Arvioi tässä seuraavia asioita:

Pidän nykyisestä työstäni.

Työni tarjoaa minulle riittävästi haasteita.

Selviydyn työstäni hyvin.

Minulla on hyvä osaaminen työtehtäviini.

Kehitän itseäni jatkuvasti ammatillisesti.

Pyydän muilta riittävästi palautetta.

Teen sitä mitä todella haluan.

Minulla on selkeät tavoitteet työssäni.

Tulen hyvin toimeen ihmisten kanssa työpaikallani.

Työ ja muu elämäni ovat hyvin tasapainossa.

A

0

B

1

C

2

D

3

E

4

F

5

G

6

H

7

I

8

J

9

K

10

Kysymys 6 6

Uudistumiskuntosi:

Minkä pistemäärän annat asteikolla 0-10?

 

Arvioi tässä seuraavia asioita:

Minun on helppo keksiä uusia ideoita ja omaperäisiä ratkaisuja.

Hakeudun tilanteisiin, jotka antavat mahdollisuuden kokeilla uutta.

Näen ongelmat mahdollisuuksina ja haasteina.

Uskallan ottaa riskejä oppiakseni uusia asioita.

Taistelen tietoisesti urautumistani vastaan.

Pohdiskelen usein omia tunteitani, ajatuksiani ja arvojani.

Minulla on hyvä itseluottamus.

Pyrin myös koko ajan kyseenalaistamaan omia näkemyksiäni ja asenteitani.

Yritän systemaattisesti jäsentää asioita ja ymmärtää niitä syvällisesti. 

Olen tietoinen omista vahvuuksistani ja kehittämiskohteistani.

A

0

B

1

C

2

D

3

E

4

F

5

G

6

H

7

I

8

J

9

K

10

Vahvista ja lähetä